Trycktekniker

Det finns många trycktekniker att välja emellan. Vad är det som avgör vilken tryckteknik som är bäst? Svaret är att förutsättningarna måste få avgöra. Man tar hänsyn till saker som upplaga, format, antal sidor, kvalitetskrav, materialval och budget, så klart.

Att veta lite mer om de olika tryckteknikerna kan förenkla för dig när du beställer en trycksak. Nedan kan du läsa om några trycktekniker:

 • Offsettryck

  Offsettryck är en tryckteknik där den färgburna informationen förs över med en tryckplåt till trycksakens material, vanligtvis papper, via en gummiduksklädd cylinder. En av fördelarna med offsettryck är den höga tryckkvaliteten och att det går att trycka på många olika material så som trä, läder, metall och självklart papper. Offsetpress finns som ark- eller rotationspress. Ark-offset är vanligast och används bland annat till böcker, foldrar, broschyrer och visitkort. Rulloffset är en snabbare metod och blir billigare vid högre upplagor, därav trycks alltid dagstidningar i rulloffset.

 • Djuptryck

   

  Djuptryck är en tryckteknik där tryckytorna består av försänkningar i tryckformen. Det är en dyr teknik som blir ekonomisk vid mycket höga upplagor.

   

  Sedlar samt trycksaker i hög upplaga med mycket bilder brukar tryckas i djuptryck pressar.

   

 • Flexotryck

   

  Flexotryck kan liknas med en stämpel, man använder sig av klichéer i plast eller gummi med olika nivåskillnader som fästs på en cylinder. Metoden används för rullformat och har en mycket hög hastighet. Papper, kartong, plast och metall trycks.

  Det är en vanlig tryckteknik inom förpacknings- och hygienpappersindustrin.

   

 • Tampotryck

   

  Tampotryck är en metod som gör det lätt att trycka på välvda och krökta ytor. En tampong hämtar färg från en behållare och trycks därefter mot produkten.

   

  Används ofta på hårda produkter inom profil och presentreklam.

   

 • Screentryck

   

  Screentryck är en tryckmetod där man målar fast bilden på underlaget. Den här tryckmetoden passar för både konstnärliga och industriella tryck och kan användas på många olika typer av material. Screentryck har långhållbarhet och klarare färger än digitaltryck.
  Lämpar sig främst till produkter med större volymer utav samma dekor.

  Används ofta på affischer och t-shirts.

   

 • Digitaltryck

  Digitaltryck är en tryckmetod som på senare år har börjat komplettera det traditionella offsettrycket. I digitaltryck överförs informationen i en helt digital process. Fördelarna är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället lägre. Med digitaltryck har man också möjlighet att trycka variabeldata, vilket skapar riktade personliga trycksaker. Digitaltryck finns för både stora och små format. Det finns skrivare som kan trycka i upp till 5 meters bredd, ofta kallad storformatsprint. Digitaltryck kan trycka allt från visitkort, broschyrer och foldrar till affischer, rollups och banderoller.