Fördelar med svensktillverkade trycksaker

Svensktillverkat vs icke svensktillverkat? Det finns fördelar och nackdelar med precis allt. Trycksaker som produceras utomlands har ofta en lägre prislapp vilket vid första anblick kan vara en lockande fördel. Det låga priset är det dock ofta någon annan som får betala för. Inte sällan är det klimatet som står för en del av notan men också de som arbetar i låglöneländerna i form av dåliga arbetsvillkor. Dessutom kanske du står med en tryckt produkt i din hand som inte alls håller måttet.

 

Koll hela vägen

En produktion som sker i Sverige gör att du som beställare har kontroll hela vägen från a till ö. Risken att det blir något fel minskar när du kan kommunicera med leverantören både på plats och i telefon. Det är en trygghet för dig som skapar lugn under processens gång.

Du behöver inte oroa dig för att färger, material eller utförande på dina trycksaker bjuder på några obehagliga överraskningar. Du kan stämma av på ett helt annat sätt och ha en dialog med leverantören. Det är också kortare led- och produktionstider, och tid är som bekant pengar.

 

Kvalitet är hållbarare

All typ av produktion lämnar någon form av klimatavtryck. Det gäller att tänka smart i alla led och tänka hela värdekedjan. Att minska klimatavtrycket är ett ansvar som vilar på allas axlar. Som företag vill vi givetvis göra vad vi kan för att hjälpa våra kunder att göra medvetna och bättre val.

Vi ger råd både vad gäller material som är bättre för miljön men bistår också i designfasen för att skapa en hållbar produkt som går att använda flera gånger och på fler sätt än bara ett.

När något är svensktillverkat går det att ha bättre kontroll över hur produktionen påverkar miljön och att arbetsförhållandena för de som arbetar är goda. Genom att välja svensktillverkade trycksaker är det svenska miljö- och arbetslagar som gäller. Något som är hållbart både för människa och miljö. Kvalitet kostar lite mer men är också en långsiktigt hållbar affär för alla.

 

Svensktillverkat är bra för Sverige

När du väljer svenska leverantörer gynnar du Sveriges ekonomi och välfärd. Våra svenska företag spelar en betydande roll för den nationella tillväxten och är stommen i en stark svensk ekonomi. Den skatt som betalas finansierar bland annat skola, vård, omsorg – men också infrastruktur och försvar, något som är aktuellare än någonsin. Om svenska företag växer behöver de anställa vilket gör att fler människor kommer i sysselsättning. På en individnivå är det ovärderligt att ha ett jobb och kunna försörja sig själv och sin familj. När fler arbetar och tjänar pengar ökar hushållens efterfrågan på varor och tjänster, vilket sätter fart på ekonomin.

 

Ju fler som väljer svenskt, desto bättre blir det. Tänk därför längre, tänk svensktillverkat!

När du ser det här märket betyder det att trycksaken är tillverkad i Sverige av material från andra länder!