More print – det här gör vi för mijlön!

Vårt miljöarbete

Vad vi människor väljer att göra idag har stor betydelse för vår morgondag. Att minska klimatavtrycket är ett ansvar som vilar på allas axlar. Som företag vill vi givetvis göra vad vi kan för att skapa så lite klimatpåverkan som möjligt. Vår ambition är att påbörja ett mer omfattande miljöarbete och arbeta enligt standarden ISO 14001. Vi jobbar även med att hitta ett sätt att klimatkompensera så att vi blir helt klimatneutrala. Vår hållbarhetsresa har bara börjat. För oss är det viktigt att det blir ordentligt gjort och får ta tid. I dagsläget har vi valt att fokusera på fyra områden: återvinning, maskiner, material och el.

Vi tar ett steg i taget mot en mer hållbar värld.

Återvinning

Vi återvinner allt vårt material. Till vår hjälp har vi företaget Office Recycling. Att valet föll på dem som leverantör var enkelt. De hade en tydlig hållbar profil och var de enda återvinningsföretaget märkta med Bra Miljöval, och de kör dessutom fossilfritt. Med deras hjälp har vi förbättrat och förenklat våra sorteringsrutiner.

Nu återvinner vi inte bara vårt kontorsavfall utan även allt vårt spillmaterial i produktionen och sorterar efter brännbart, papper, plast, metall och glas. Office Recycling tömmer sedan kärlen utifrån ett schema. Och för att få koll på vår klimatpåverkan mäter de mängden avfall. Att få koll på mängden avfall är ett led i att kunna påbörja en klimatkompensation längre fram.

Maskiner

Vi ställer krav på våra leverantörer av arbetsutrustning och maskiner. Vårt mål är att ha en sådan miljö-och arbetsvänlig maskinpark som möjligt. För att avgöra om de lever upp till våra krav får de fylla i en inköpsmall där de bland annat får svara på frågor om energiförbrukning, säkerhetsanvisningar, avfall-och kemikaliehantering och arbetsställningar. Allt för att köpa in den maskinen som är mest hållbar både för människa och miljö.

Material

Det finns många miljövänliga material att välja mellan. Vi gör allt vi kan för att våra kunder ska välja material som tar hänsyn till djur och natur. Vår roll är att vägleda fram till rätt material för rätt ändamål, alltid med ambitionen att materialet lämnar så litet klimatavtryck som möjligt. Som ett led i detta arbete har vi sammanställt en lista som våra kunder kan ladda ner.

Grön el

Vi har en energiförbrukning på 80 000 kilowatt per år. All energi som går åt hos oss är sedan många år tillbaka från förnyelsebara källor. Den gröna elen kommer med 100% från sol, vind och vatten.

100 % förnybart känns 100 % bra, tycker vi.

Miljöartiklar