3 tips! Välj rätt tryckmaterial för hållbara lösningar

Att vi behöver hushålla med jordens resurser för att klara klimatutmaningarna är vi nog alla överens om. Ett viktigt bidrag till att lyckas med det är att tänka cirkulärt. Det vill säga att återanvända och återvinna så mycket som möjligt om och om igen. Lite dramatiskt uttryck kan man säga att cirkulär ekonomi är modellen för vår fortlevnad.

 

Det krävs att vi tänker till i alla led, i hela värdekedjan. När vi människor utformar och designar saker behöver vi designa med åtanke för återbruk och återvinning. Vår ambition på More Print är att kunna vägleda dig som kund till bättre och medvetna val. Vi vill hjälpa dig att bli en hållbar beställare där både ekonomi och ekologi får plats. Vi har ringat in tre områden som är viktiga att tänka på när du beställer.

  • 1. Val av system

    A och O är att välja ett smart system där till exempel budskap går att bytas ut. Ett hållbart system är tillverkat under schyssta arbetsförhållanden och med hänsyn till planeten. Flera av våra leverantörer tar ansvar genom hela värdekedjan med fokus på människor och miljö. De gör återkommande kontroller för att se att produktion håller för de höga krav som ställs. Ett smart system är ingen slit- och slängprodukt. Systemet går att laga om det går sönder och delar kan bytas ut istället för det kasseras. Visst kostar dessa system mer men eftersom livslängden är så lång lönar det sig ofta i slutändan för din plånbok och givetvis för miljön.

  • 2. Val av material

    Det är skillnad på material och material. Vissa är bättre för miljön än andra. När du väljer material behöver du ta hänsyn till var någonstans produkten ska sitta. Är det ute eller inne? Är platsen utsatt på något sätt? Hur klarar den yttre påverkan? Därefter kan du börja undersöka vad det finns för material som svarar upp mot dina behovskrav och utforska vilket material som är mest miljövänligt för ändamålet. Pengar spelar alltid så klart en stor roll i valet av material. De gäller ju att hålla sig till budgeten. För att ha råd med bättre miljöval finns det saker man kan göra, till exempel att titta på designen – går det att göra produkten mindre så att man kommer ner i kostnad? Går det att förändra designen på ett smart sätt som gör att produkten blir mer lönsam i längden, till exempel att skapa en produkt som har många strängar på sin lyra.

  • 3. Utforma designen smart.

    Det går att göra mycket när det gäller designen kopplat till cirkulärt tänkande. Produkten kan designas för att bli något annat när du är klar med den. Man kan underlätta återvinningen genom att utforma så att olika delar kan tas loss från varandra. Man kan visa med enkla symboler hur de olika delarna ska återvinnas. Dessutom kan man designa så att vissa delar kan bytas ut om de blir slitna. Man skulle kunna säga att cirkulär ekonomi börjar med hållbar design.