Rinkvinyl – Traditionell sargreklam

Sargerna är reklamplatsernas flaggskepp och något vi har jobbat med i över 30 år. Vi delar upp rinkvinyl i rinkvinyl -traditionell sargreklam och rinkvinyl -kampanj sargreklam.
Rinkvinyl -traditionell sargreklam är en permanent sargreklam. Sargdekalen trycks på en speciell vinyl som klarar av det klimat som finns på en rink. Rinkdekalen går att få med eller utan laminat. Ett laminat gör att trycket skyddas bättre.

Format: Upp till 135 cm bredd
Material: Vinyl
Tryckteknik: Uv tryck, Ecosolvent
Efterbearbetning: Laminering, figurskärning

Vi har lång erfarenhet av planering, framtagning av arenaskisser, originalarbete, produktion, montering och nertagning vid idrottsevent och arenor. Kontakta oss med vad ni behöver hjälp med!