Mesh banderoll med tryck

Mesh är en perforerad pvc som släpper igenom vind. Materialet lämpar sig därför i blåsiga miljöer och vid fasadbeklädnad.

Format: Upp till 5 m bredd i ett stycke (vid bredare format skarvas materialet)
Material: Mesh PVC Hålad banderollsväv 300-360g, Brandklassad, Hålad
Tryckteknik: Uv tryck
Efterbearbetning: Figurskärning
Montering: Metallöljetter – svarta, Metallöljetter – silver, Plastöljetter – transparant/svetsade, Kanaler, Keder med aluminiumprofil

En banderoll av mesh-pvc Hålad banderollsväv har bra vindgenomsläpp och är lämplig vid fasadbeklädnad och annonsering på tillfälliga konstruktioner som byggstaket.