Mässinredning till LM Inredning – Nordbygg Aircoil

    • aircoil_case1
  • LM Inredning

    LM Inredning är mässbyggare och har jobbat med oss på More Print i över 20 år. Något som vi vet att LM Inredning uppskattar är smidigheten att jobba med en leverantör som gör det mesta inhouse. Istället för att ha sex olika leverantörer till en mässa så har de endast en. Är det något som inte görs mellan våra väggar och tak så löser vi det inom vårt stora nätverk av samarbetspartners.

    Vi ser det som självklart att stötta och hjälpa våra kunder så att de kan hålla vad de lovar gentemot sina kunder. Ibland får mässbyggare problem på halsen för att designen och idén för montern inte går att genomföra. Det hände LM Inredning. De skulle montera en stor kub från taket till en kund. Det visade sig att kuben på tre gånger tre meter inte gick att bygga på ett säkert sätt. Då kontaktade Andreas Johansson på LM Inredning Tom hos oss på More Print, som den kreativa idéspruta han är var han inte sen att komma med en lösning. Det tog cirka 15 minuter. Hans förslag var att skapa en aluminium-konstruktion med tyg. På så vis kunde LM Inrednings kund få en snygg och säker produkt från taket. Och LM Inredning kunde leverera i tid.