Ice advertising – exposure to sports lovers

Ice advertising gives the sports arena a characteristic appearance while at the same time providing the sponsors with maximum exposure. Ice advertising spreads your message in strong, clear colours.

Circles, the club badge and smaller advertising messages.

We have developed our own environmentally-friendly ice advertising with high-quality colour reproduction under ice. At present, we supply ice advertising to both the Swedish Hockey League and the Champions Hockey League, as well as to a number of other clubs in Europe.

Advantages of Moreprint’s ice advertising

 • Environmentally friendly
 • Reusable
 • Superb colour reproduction
 • Water-absorbent materials facilitate refrigeration
 • Thin as paper, but more durable
 • Invisible seams
 • Widths of 2.10 m – easy to handle.
 • Can be stored folded – space-efficient

Ice advertising is a popular product used at both larger and smaller-scale sporting events to provide exposure for sponsors and the club badge, for example.

Dots and face-off lines

Pre-printed markings save you time and energy. The products are manufactured using the same durable, environmentally-friendly materials as customised ice advertising.

Advantages of Moreprint’s ice advertising

 • Environmentally friendly
 • Reusable
 • Superb colour reproduction
 • Water-absorbent materials facilitate refrigeration
 • Thin as paper, but more durable
 • Invisible seams
 • Widths of 2.10 m – easy to handle.
 • Can be stored folded – space-efficient

Goal circles

Pre-printed goal circles save you time and energy. Choose between traditional goal circles or the Swedish National Ice Hockey Team’s new goal circles. The products are manufactured using the same durable, environmentally-friendly materials as customised ice advertising.

Advantages of Moreprint’s ice advertising

 • Environmentally friendly
 • Reusable
 • Superb colour reproduction
 • Water-absorbent materials facilitate refrigeration
 • Thin as paper, but more durable
 • Invisible seams
 • Widths of 2.10 m – easy to handle.
 • Can be stored folded – space-efficient

Pre-printed face-off lines, dots and goal circles have been a popular product for a long time. Pre-printed curling houses are now also available for curlers.

Isreklam – exponering för idrottsälskare

Med isreklam får idrottsarenan ett karaktäristiskt utseende och ger samtidigt sponsorerna maximal exponering. Isreklam sprider ditt budskap med starka, klara färger. 

Cirkel, klubbmärken och mindre reklambudskap

Vi har utvecklat en egen miljövänlig isreklam med god färgåtergivning under is. I dagsläget levererar vi isreklam till både Svenska Hockeyligan och Champions Hockey League, samt till ett flertal andra klubbar i Europa. Isreklam är en uppskattad produkt som används vid både större och mindre idrottsevenemang, för exponering av exempelvis sponsorer och klubbmärken.

Prickar och tekningslinjer

Med färdigtryckta markeringar sparar du tid och kraft. Produkterna tillverkas i samma slitstarka, miljövänliga material som specialbeställd isreklam.

Målgårdar

Med färdigtryckta målgårdar sparar du både tid och kraft. Välj mellan traditionell målgård eller Svenska Hockeylandslagets nya målgård. Produkterna tillverkas i samma slitstarka, miljövänliga material som specialbeställd isreklam.

Färdigtryckta teckningslinjer, prickar och målgårdar är sedan länge en omtyckt produkt. För de som utövar curling finns nu även färdigtryckta curlingbon.

Fördelar med Moreprints isreklam:

 • Miljövänlig
 • Återanvändbar
 • Superb färgåtergivning
 • Vattenabsorberande material underlättar nedfrysning
 • Tunt som papper men tåligare
 • Osynliga skarvar
 • Våder i 2,10 m bredd – enkel hantering
 • Kan förvaras hopvikt – platseffektivt

Information in English? Follow this link!